Els Boon Haptotherapie
Els Boon Haptotherapie

Rooseveltlaan 247
1079 AV Amsterdam

020-6831087 of 06-22128403

Haptonomie

Wetenschap van de affectiviteit.

Het woord haptonomie is afgeleid van het Griekse woord ‘hapsis’, wat aanraking, gevoel, tact of tasten betekent. Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven. Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, noemt het ‘de wetenschap van de affectiviteit’.

Van alle zintuigen ontwikkelt ons gevoel zich als eerste, het is ons basiszintuig.
Het geeft ons het vermogen om naar binnen te voelen, naar onze verlangens, onze emoties en gevoelens.
Zo houden we contact met onszelf en met ons innerlijke kompas. Het geeft ons ook het vermogen om naar buiten te voelen, zodat we kunnen afstemmen op andere mensen en op de omgeving. Dit helpt ons om in relatie te blijven met de mensen en de wereld om ons heen.

Ons gevoel is in eerste instantie gericht op het leven en op contact, op dat wat ons goed doet en wat ons voedt. In tweede instantie is ons gevoel gericht op het voorkomen van schadelijke invloeden, op dat wat ons leven zou kunnen bedreigen. Ons gevoel wijst ons de weg en is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn.

In de cultuur waarin wij leven is het gevoel in de loop der tijd ondergesneeuwd geraakt door de dominantie van de ratio, het denken. Het redelijk denken regeert en onderdrukt vaak dat wat ons gevoel ons vertelt.
We stemmen ons gedrag af op hoe het hoort, wat anderen verwachten, hoe het zou moeten zijn, in plaats van dat wat ons innerlijke kompas ons vertelt.

Binnen de haptonomie geven we het gevoel zijn oorspronkelijke plaats terug.
We streven we naar een evenwichtige samenwerking en integratie van verlangens, gevoelens en gedachten. Zodat we weer een geheel worden, zodat we weer ‘heel’ worden.